Jeśli potrzebują Państwo informacji w kwestii przyjęcia dziecka do szkoły prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu do Spraw Mniejszości Etnicznych: panem Mirosławem Sobczakiem pod numerem telefonu 07541214555 lub panią Marią Natkańską pod numerem telefonu 07814250503 lub pod adresem e-mail admin@st-augs.org

Oprócz ogólnej aplikacji dostępnej na stronie samorządu lokalnego pod adresem: http://www.northyorks.gov.uk/article/23539/School-admissions Rada Szkoły wymaga następujących dokumentów:

– świadectwo chrztu,

– formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej).

Supplementary Information Form (SIF)